Ebookomslaget til ኢነስ ንመን`ያቻው ትብል ዘላ? av ፐተርሾን፣ ማርያ på Tigrinja

Les e-bok

ʾInas neman'yā čaw tebel zalā?

Pappa och Ines som ska handla mat tillsammans. Pappan utgår från den långa matlistan medan Ines inne i matbutiken finner sig en lekkamrat.