Audiobookomslaget til ስቡር ልቢ av ሃብተማርያም ገብረወልዲ på Tigrinja

Hør lydbok

Sebur lebi

Historien er basert på virkelige hendelser som fant sted i perioden 1999-2003.Ved avsluttet videregående skole ble ett årskull ungdommer sendt til den obligatoriske 6 måneders militærtjenesten før de ble plassert på forskjellige fronter i krigen mot Etiopia. Boken beskriver deres opplevelser, som savn, offer, død, vennskap og kjærlighet.